Έμπειρος τεχνικός έρχεται στον χώρο σας, να ελέγξει την βλάβη του υπολογιστή ή του laptop σας και να αποκαταστήσει, αν είναι δυνατόν και άμεσα, την βλάβη.  Σε περίπτωση που δεν θέλετε να γίνει η επισκευή στον χώρο σας, μπορούμε να παραλάβουμε τον υπολογιστή σας, να τον επισκευάσουμε σε δικό μας χώρο και να σας τον επιστρέψουμε.

Αν ο υπολογιστής σας είναι αργός και καθυστερεί να εκτελέσει εργασίες ή σβήνει μόνος του, καλό είναι να καλέσετε τεχνικό να κάνει έναν έλεγχο.

 

Επισκεύη Υπολογιστών    Αναβάθμιση υπολογιστή    Ασφάλεια δεδομένων    Εγκατάσταση λογιστικού    Λύσεις ΙΤ