Όλες οι εργασίες μας συνοδεύονται από εγγύηση έξι μηνών.

 

Ενδεικτικός τιμοκατάλογος:

 

Επίσκεψη και εντοπισμός βλάβης από 15€
Εγκατάσταση windows 25€
Αντικατάσταση hardware από 15€
Έλεγχος ορθής λειτουργείας από 20€
Εγκατάσταση και ρύθμιση προγραμμάτων από 15€
Εγκατάσταση και ρύθμιση περιφερειακών από 15€
Μελέτη και εγκατάσταση εταιρικής υποδομής Κατόπιν συμφωνίας
Συμβόλαιο συντήρησης υποδομής (αφορά επιχειρήσεις) Κατόπιν συμφωνίας
Αναβάθμιση Η/Υ από 15€
Αντικατάσταση μπαταρίας σε laptop 20€
Καθαρισμός Η/Υ 15€

Στις τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.
Το κόστος επίσκεψης δεν προστίθεται στις υπόλοιπες υπηρεσίες, ουσιαστικά πρόκειται για την ελάχιστη αμοιβή χρόνου, για την απασχόληση του τεχνικού.
Οι τιμές αφορούν αποκλειστικά και μόνο το κόστος εργασίας και όχι των υλικών, που μπορεί να χρειαστούν.