Είστε νέος στον χώρο των υπολογιστών ή ζητάτε λύσεις στις διάφορες ανάγκες που έχετε;

Μπορούμε να σας βοηθήσουμε να βρείτε το κατάλληλο λογισμικό για τις ανάγκες σας, να το εγκαταστήσετε και να το παραμετροποιήσετε, όταν αυτό χρειάζεται.

Εγκατάσταση και ρύθμιση εφαρμογών στον υπολογιστή σας. Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, ανάλογα με τις ανάγκες σας, είναι ένας σημαντικός τομέας στον οποίο μπορούμε να σας βοηθήσουμε.

 

Επισκεύη Υπολογιστών    Αναβάθμιση υπολογιστή    Ασφάλεια δεδομένων    Εγκατάσταση λογιστικού    Λύσεις ΙΤ