Η υπηρεσία αναβάθμισης απευθύνεται τόσο σε σταθερούς υπολογιστές όσο και σε laptops. Από την κατασκευή τους βέβαια τα laptops έχουν περιορισμένες δυνατότητες αναβάθμισης και αυτές περιορίζονται στον δίσκο αποθήκευσης και στην μνήμη ram ανάλογα πάντα με τον μοντέλο που έχετε.

Στους σταθερούς υπολογιστές οι δυνατότητες αναβάθμισης είναι σαφώς περισσότερες και είναι δυνατόν, με ένα μικρό κόστος, να έχουμε μια καλή αναβάθμιση. Οι επιλογές αναβάθμισης σε σταθερούς υπολογιστές, πάντα ανάλογα με την παλαιότητα του υπολογιστή, αφορούν τον επεξεργαστή, την μητρική, τη μνήμη, τα μέσα αποθήκευσης, τη τροφοδοσία και άλλα.

Η επιχείρηση μας δεν πουλάει υλικό, πράγμα το οποίο μας δίνει την δυνατότητα να είμαστε αρκετά ευέλικτοι στις επιλογές και πάντα ανάλογα με το διαθέσιμο χρηματικό ποσό, έχουμε την δυνατότητα να επιλέξουμε τις πλέον συμφέρουσες λύσεις για εσάς.

 

Επισκεύη Υπολογιστών    Αναβάθμιση υπολογιστή    Ασφάλεια δεδομένων    Εγκατάσταση λογιστικού    Λύσεις ΙΤ