Η ανάγκη για τις επιχειρήσεις για χρήση νέων τεχνολογιών και προστασία από εξωτερικούς κίνδυνους είναι συνεχώς αυξανόμενη. Η σωστή σχεδίαση και υλοποίηση ενός εταιρικού δικτύου, είτε αποτελείται από έναν υπολογιστή, είτε από χιλιάδες θέσεις εργασίας, είναι κομβικής σημασίας για όλες τις επιχειρήσεις. Μπορούμε να σας προτείνουμε λύσεις όσον αφορά:

Την σχεδίαση και υλοποίηση εταιρικού περιβάλλοντος εργασίας, θέσεις εργασίας, εσωτερικό δίκτυο, server.

Tην βελτιστοποίηση ασφαλούς λειτουργίας και ασφάλειας του εταιρικού δικτύου.

Έλεγχο και συντήρηση της εγκατάστασης και των θέσεων εργασίας με συμβόλαιο.

Αποκατάσταση βλαβών σε όλον τον εξοπλισμό που αφορά τον τομέα του IT.

 

Επισκεύη Υπολογιστών    Αναβάθμιση υπολογιστή    Ασφάλεια δεδομένων    Εγκατάσταση λογιστικού    Λύσεις ΙΤ