Στους περισσότερους  έχει τύχει να χάσουμε ένα κομμάτι ή και όλα τα δεδομένα μας, τα αρχεία που έχουμε αποθηκευμένα στον υπολογιστή μας, με άλλα λόγια. Είτε αυτά είναι αρχεία που έχουν να κάνουν με την δουλειά μας, είτε τραγούδια και βίντεο, είτε φωτογραφίες. Είναι αρκετά στενάχωρο, όταν αυτό συμβαίνει. Μαζί μπορούμε να εφαρμόσουμε λύσεις για την ασφάλεια των αρχείων σας. Επίσης, είναι δυνατή η επαναφορά αρχείων από χαλασμένους υπολογιστές και laptops. Πέρα από τις λύσεις που αφορούν την εξασφάλιση των αρχείων σας, υπάρχει και ο παράγοντας της κακόβουλης πρόσβασης στον υπολογιστή σας, με σκοπό να υποκλοπή δεδομένων, όπως πχ κωδικοί webanking. Η αγορά και εγκατάσταση ενός καλού προγράμματος προστασίας είναι κάτι που επιβάλλεται περισσότερο από ποτέ στις μέρες μας.

 

Επισκεύη Υπολογιστών    Αναβάθμιση υπολογιστή    Ασφάλεια δεδομένων    Εγκατάσταση λογιστικού    Λύσεις ΙΤ